Ce înseamnă accident în trafic?

Pe măsură ce folosirea bicicletei ca mijloc de transport a devenit tot mai comună, a crescut și numărul de incidente în trafic în care aceștia sunt implicați.

În acest context, ne-am propus să examinăm ce tip de conduită ar trebui abordată în cazul câtorva dintre cele mai comune incidente întâlnite de către bicicliști.

Vom începe cu cea mai gravă dintre situații, anume accidentele în care aceștia sunt implicați.

Noțiunea de accident are o semnificație aparte din punct de vedere legal, nu toate incidentele din trafic fiind incluse în categoria aceasta.

Așadar, legea stabilește în mod clar ce evenimente sunt calificate ca și accident, iar tot ea prevede și ce obligații revin persoanelor implicate într-un accident.

Conform art. 75 din O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, accidentul este evenimentul care întrunește în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. a) s-a produs pe un drum deschis circulației publice sau a avut originea într-un asemenea loc;
 2. b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea a cel puțin unui vehicul sau alte pagube materiale;
 3. c) în eveniment a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare.

Ce obligații am ca biciclist/ă?

Obligațiile care revin conducătorilor de vehicule, inclusiv de biciclete, implicați în accidente sunt diferențiate după cum accidentul a avut ca rezultat decesul sau vătămarea integrității corporale sau a sănătății unei persoane sau rezultatul a fost avarierea vehiculului/vehiculelor implicate sau alte pagube materiale.

În cazul în care accidentul a avut ca rezultat decesul sau vătămarea integrității corporale sau a sănătății unei persoane, conducătorul de vehicul implicat are următoarele obligații:

 1. a) să ia măsuri imediate în vederea anunțării poliției și a apelării numărului unic de urgență 112;
 2. b) să nu modifice sau să șteargă urmele accidentului;
 3. c) să nu părăsească locul faptei;
 4. d) să se supună recoltării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, a consumului de substanțe sau produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora;

În cazul în care accidentul a avut ca rezultat avarierea vehiculelor implicate sau alte pagube materiale, conducătorii vehiculelor implicate au următoarele obligații:

 1. a) să scoată imediat vehiculele în afara părții carosabile sau, dacă starea vehiculelor nu permite, să le deplaseze cât mai aproape de acostament sau de bordură, semnalizându-le prezența;
 2. b) să se prezinte la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare. Nu va fi nevoie să dați curs acestei obligații dacă:
 • Se încheie o constatare amiabilă de accident, în condițiile legii;
 • Conducătorul celuilalt vehicul implicat deține o asigurare facultativă de avarii auto (CASCO), iar accidentul de circulație a avut ca rezultat numai avarierea vehiculului respectiv.

Pe lângă aceste obligații legale care clarifică ce tip de conduită trebuie să adoptăm, expunem în cele ce urmează câteva sfaturi la care să puteți apela în situația în care sunteți implicat într-un accident.

Ce fac în cazul unui accident cu vătămare corporală gravă? Atât ca biciclist/ă cât și ca martor/ă.

ACCIDENT SOLDAT CU VĂTĂMAREA INTEGRITĂȚII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂȚII

În cazul unui accident cu victime, așa cum am văzut mai sus, anunțarea poliției este obligatorie.

Important! Obligația de a anunța poliția în situația producerii unui accident soldat cu victime nu revine numai persoanelor implicate în accident, ci și oricărei persoane care este martora unui asemenea eveniment.

Rațiunea din spatele acestei obligații o constituie necesitatea de a implica poliția pentru ca aceasta să constate evenimentul produs, pentru a stabili circumstanțele în care a survenit accidentul și a determina cine se face vinovat de producerea acestuia.

Ca efect al prezenței organelor de poliție la locul accidentului, într-o primă fază, se va încheia un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției pe seama conducătorului vinovat de producerea accidentului.

Ulterior, în cazul accidentelor cu victime, se va constitui un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă .

În cazul în care dumneavoastră ați suferit vătămări corporale, nu sunteți vinovat de producerea accidentului de circulație și doriți să obțineți despăgubiri pentru prejudiciile suferite, puteți să vă constituiți parte civilă în dosarul penal indicând cuantumul acestor prejudicii.

În această situație, trebuie să știți că aveți dreptul atât la daune materiale, cât și la daune morale.

Daunele materiale pot include: contravaloarea bicicletei distruse sau contravaloarea lucrărilor de reparație la care aceasta trebuie supusă, contravaloara tratamentului medical pe care trebuie să îl urmați pentru vătămările suferite, câștigul de care ați fost lipsit în urma accidentului, etc.

Daunele morale includ despăgubiri pentru restrângerea posibilităților de viață familială și socială. Ele reprezintă o compensație materială care se acordă persoanelor pentru suferințele psihice cauzate. Spre exemplu, dacă ați suferit o vătămare care vă afectează aspectul estetic pe termen lung, aveți dreptul să solicitați daune morale.

Ce înseamnă vătămare corporală?

Important! Conform art. 196 Cod penal, o faptă constituie infracțiunea de vătămare corporală din culpă în măsura în care a avut una din următoarele urmări:

 1. a) o infirmitate;
 2. b) leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;
 3. c) un prejudiciu estetic grav şi permanent;
 4. d) avortul;
 5. e) punerea în primejdie a vieţii persoanei.

În situația în care urmarea produsă este aceea de leziuni traumatice, pentru a dovedi faptul că au fost necesare peste 90 de zile de îngrijiri medicale, este necesară obținerea unui certificat medico-legal care să ateste acest lucru. Termenul de zile de îngrijiri medicale se referă strict la această ipoteză, neavând relevanță durata eventualei spitalizări, numărul de zile de concediu medical, numărul de zile în care se administrează tratament, etc.

Pentru a obține certificatul medico-legal este necesar să vă prezentați, cât mai curând cu putință, la Institutul de Medicină Legală pentru a fi supus unei examinări.

Dacă fapta nu a produs niciuna din urmările prevăzute de art. 196 redat mai sus, dosarul penal va fi clasat pentru că fapta nu constituie infracțiune, fără a vă fi soluționate pretențiile de despăgubiri.

În această situație, fapta constituie un delict civil, iar dumneavoastră aveți în continuare posibilitatea să obțineți despăgubiri pentru prejudiciile cauzate. Pentru a obține aceste despăgubiri, vă veți adresa, după caz:

 • asigurătorului la care era asigurat cu poliță RCA celălalt vehicul implicat; 
 •  Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) – dacă celălalt vehicul nu era asigurat RCA, deși avea această obligație legală;
 • Instanței de judecată competente – dacă nu sunteți mulțumit de despăgubirile obținute de la asigurător sau dacă pentru celălalt vehicul implicat nu era obligatorie încheierea poliței RCA;

Dacă fapta constituie însă infracțiune, dosarul va ajunge în fața instanței de judecată penală, care va stabili sancțiunea penală aplicabilă conducătorului vinovat și despăgubirile la care sunteți îndreptățit.

Atenție! Așa cum am precizat la secțiunea referitoare la furtul de bicicletă, la care facem trimitere, dosarul penal parcurge două faze: urmărirea penală și judecata.Toate pretențiile dumneavoastră legate de despăgubiri vor trebui dovedite prin mijloace de probă odată ce dosarul ajunge în fața instanței de judecată.

Important! În situația în care ați avut accident cu un autovehicul supus obligației de a avea încheiată asigurare de tip RCA, în procesul penal va fi introdus și asigurătorul autovehicului respectiv, care va garanta plata despăgubirilor pe care le obțineți în limita asigurată prin polița de asigurare RCA a celui vinovat.

Ce se întâmplă în situația în care am fost implicat într-un accident soldat cu vătămarea integrității mele corporale, însă celălalt conducător de vehicul a plecat de la locul faptei?

În situația nefericită descrisă mai sus, anunțați imediat poliția sau solicitați unei persoane care se află la fața locului să apeleze poliție și urmați instrucțiunile care vi se comunică.

Dacă starea fizică vă permite, discutați cu persoanele aflate la locul accidentului pentru a vedea dacă au putut identifica vehiculul implicat în producerea accidentului și caracteristicile fizice ale conducătorului. Dacă există persoane care vă pot oferi aceste informații, rugați-le să rămână cu dumneavoastră până la sosirea poliției pentru a le relata cele observate sau solicitați-le datele de contact.

Poliția va face demersuri în vederea identificării celuilalt conducător implicat, acesta urmând a răspunde penal pentru părăsirea locului accidentului, în baza art. 338 din Codul Penal.

Separat de tragerea la răspundere pentru această infracțiune, în funcție de constatările poliției cu privire la circumstanțele producerii accidentului și urmările produse cu privire la integritatea dumneavoastră corporală, conducătorul mai poate fi tras la răspundere penală și pentru vătămare corporală din culpă, în condițiile descrise mai sus.

În măsura în care conducătorul rămâne neidentificat, dar vehiculul condus era supus obligației de încheierii a poliței de asigurare RCA, aveți posibilitatea să vă adresați Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România pentru a obține repararea prejudiciilor care v-au fost cauzate. Mai multe informații legate de procedura de urmat și regulile aplicabile, puteți obține accesând site-ul: https://www.baar.ro/.

Ce fac dacă am rănit un pieton în timp ce mă deplasam pe un drum deschis circulației publice?

În primul rând, verificați starea de sănătate a pietonului și acordați ajutor acestuia.

Solicitați prezența poliției și a unui echipaj medical, dacă pietonul vă solicită acest lucru.

Trebuie să aveți în vedere că legea prevede în mod clar necesitatea de a anunța poliția în situația în care ați vătămat pe cineva, indiferent dacă persoană rănită dorește sau nu acest lucru.

La fel ca în situațiile descrise mai sus, dacă se constată încălcarea unor reguli de circulație, poliția va întocmi un proces-verbal de sancționare pe seama celui vinovat, iar ulterior deschide un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

În măsura în care fapta a produs una din urmările indicate de prevederile art. 196 Cod penal (redat mai sus), se va angaja răspundere dumneavoastră penală pentru această infracțiune și, la solicitarea pietonului, puteți fi obligat la plata de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.

Dacă fapta nu constituie infracțiune, pietonul poate solicita repararea eventualului prejudiciu pe calea unei acțiuni civile adresate instanței de judecată.

Ce fac în cazul unui accident cu pagube materiale?

ACCIDENT SOLDAT CU PAGUBE MATERIALE

În situația în care ați fost implicat într-un accident din care au rezultat numai pagube materiale, atfel cum am menționat mai sus, obligațiile care vă revin sunt de a scoate vehiculele în afara părții carosabile sau cât mai aproape de bordură sau acostament și să vă prezentați în termen de 24 de ore la unitatea de poliție pe a cărei rază s-a produs accidentul pentru fi întocmite documentele de constatare.

Important! Deși prevederile legale prevăd faptul că puteți să nu vă prezentați la poliție dacă se încheie o constatare amiabilă de accident, în situația în care unul din vehiculele implicate este o bicicletă, nu se poate încheia o constatare amiabilă întrucât una din condițiile necesare pentru încheierea acesteia este ca ambele vehicule să fie asigurate prin RCA. Prin urmare, rețineți că nu aveți această posibilitate dacă sunteți biciclist și va trebui să vă deplasați în mod obligatoriu la poliție.

La poliție, în funcție de circumstanțele în care a avut loc accidentul, se va stabilii ce reguli de circulație au fost încălcate, de către cine și se va încheia un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției pe seama acestei persoane.

Important! Acest proces-verbal joacă un rol foarte important în ceea ce privește eventualele pretenții de despăgubiri ale celor doi conducători de vehicule implicați.

Rețineți faptul că în situația în care un accident a produs doar pagube materiale se aplică principiile răspunderii civile delictuale.

Răspunderea civilă delictuală intervine în situația în care printr-o acțiune sau inacțiune contrară regulilor de conduită impuse de lege, o persoană cauzează prejudicii unei alte persoane.

Pentru a se angaja răspunderea civilă delictuală a unei persoane, trebuie îndeplinite cumulativ 4 condiții:

 • Existența unei fapte ilicite – adică o faptă prin care se încalcă reguli de conduită prescrise de lege
 • Existența unui prejudiciu
 • Existența unui raport de cauzalitate între faptă și prejudiciu 
 • Existența vinovăției făptuitorului 

La ce să fiu atent/ă la procesul verbal?

Raportat la cele menționate, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției va face dovada îndeplinirii condițiilor de la punctele a, c și d.

Dacă procesul-verbal s-a încheiat pe seama dumneavoastră, celălalt conducător implicat va putea să solicite de la dumneavoastră plata unor despăgubiri prin formularea unei cereri de chemare în judecată, întemeiată pe principiile răspunderii civile delictuale. În cadrul acestui proces, va trebui să mai facă doar dovada existenței și întinderii prejudiciului suferit.

În situația în care dumneavoastră considerați, contrar aprecierilor poliției, că nu vă faceți vinovat de săvârșirea contravenției reținute în sarcina dumneavoastră, puteți să atacați procesul-verbal cu plângere contravențională.

Dacă obțineți anularea procesului-vebal în acest mod, celălalt conducător de vehicul poate în continuare să se adreseze instanței de judecată pentru repararea prejudiciului, însă va trebui să demonstreze faptul că sunt îndeplinite toate cele patru condiții ale anagajării răspunderii civile delictuale.

Dacă procesul-verbal s-a încheiat pe seama celuilalt conducător, dumneavoastră sunteți cel îndreptățit la despăgubiri.

Dacă vehiculul conducătorului vinovat era asigurat cu poliță valabilă RCA, pentru obținerea despăgubirilor, vă veți prezenta la sediul asigurătorului cu procesul-verbal și se va deschide un dosar de daună în cadrul căruia vi se vor acorda despăgubiri în limita sumelor asigurate prin contractul de asigurare încheiat cu celălalt conducător.

Dacă nu sunteți mulțumit de despăgubirea acordată, puteți depune o acțiune în fața instanței de judecată, care va fi formulată în contradictoriu cu societatea de asigurare și conducătorul celuilalt vehicul implicat.

Dacă vehiculul conducătorului vinovat nu era asigurat RCA, deși avea această obligație, pentru a obține despăgubiri vă puteți adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România pentru a obține repararea prejudiciilor materiale. Mai multe informații pot fi obținute accesând următorul link: https://www.baar.ro/.