Ce fac acum?

Furtul unei biciclete, la fel ca și furtul oricărui alt obiect care vă aparține, poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanei vinovate de săvârșirea faptei.

Sharing is caring?

De multe ori, victimele furtului de biciclete aleg să se limiteze la a anunța furtul prin intermediul rețelelor de socializare sau a site-urilor dedicate, în speranța că acest demers va duce la găsirea bicicletei.

Mai bine și o plângere oficială.

Un asemenea demers se poate dovedi foarte util, însă pentru a vă maximiza șansele de recuperare a bicicletei, vă sfătuim să formulați și să depuneți o plângere penală pentru furt.

Nu am prins făptuitorul. Ce fac acum?

În situația în care vi s-a furat bicicleta și nu ați surprins făptuitorul, este recomandat să luați imediat următoarele măsuri:

Martori la faptă?

Discutați cu persoanele pe care le întâlniți în preajma locului din care a fost furată bicicleta: pietoni, vânzători ai magazinelor din apropierea locului, persoane care locuiesc în vecinătatea locului respectiv, etc. Este posibil ca aceștia să vă poată oferi informații referitoare la aspectul  persoanei care v-a furat bicicleta și/sau direcția în care s-a deplasat. În această situație, notați-vă numele acestor persoane, adresa de domiciliu și numărul de telefon pentru ca organele în drept să vă soluționeze plângerea să poată să ia legătura cu acestea.

Dovezi și înregistrări?

Examinați cu atenție împrejurimile locului din care bicicleta a fost furată, este posibil să fie montate camere de supraveghere video. În măsura în care acestea sunt funcționale, puteți solicita proprietarului acestor camere să vă permită să vizualizați înregistrările, pentru a verifica dacă în imaginile suprinse oferă indicii legate de autorul furtului. În cazul în care acest demers a dat rezultate, discutați cu proprietarul pentru a vă oferi o copie a înregistrării respective.

Tempus fugit

Demersurile pe care dumneavoastră le faceți imediat după ce constatați lipsa bicicletei sunt foarte importante și pot face diferența între succesul sau eșecul plângerii pe care o veți formula.

Conform art. 289 alin. (1) C.proc.pen, plângerea reprezintă o încunoștințare făcută de o persoană fizică sau juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracțiune. În baza plângerii dumneavoastră se va realiza tragerea la răspundere penală și, după caz, civilă a persoanei care v-a sustras bicicleta. 

Cum fac plângerea penală?

Plângerea penală poate fi făcută oral sau în scris.

Pentru a formula oral o plângere, va trebui să mergeți la cea mai apropiată unitate de poliție, unde aspectele pe care le veți relata dumneavoastră vor fi consemnate într-un proces-verbal. La final, agentul care vă ia declarația vă va ruga să semnați cele consemnate de el.

Plângerea penală poate fi făcută și în scris, situație în care în cuprinsul acesteia trebuie să se regăsească următoarele elemente 

  • Numele, prenumele, CNP-ul, calitatea și domiciliul dumneavoastră;
  • Descrierea faptei care formează obiectul plângerii;

În situația particulară a furtului de bicicletă, începeți prin a preciza data, locul și intervalul orar în care fapta a fost săvârșită. Arătați în ce condiții a fost săvârșită fapta: unde ați lăsat bicicleta, dacă ați lăsat-o în interiorul unei scări de bloc, menționați dacă scara era prevăzută cu interfon, dacă ușa era închisă sau deschisă când ați lăsat bicicleta, etc. Detaliați în mod complet felul în care arată bicicleta, cu precizarea mărcii acesteia, a modelului și a oricăror alte caracteristici definitorii: culoare, modelul și dimensiunea anvelopelor, a jenților, a șelei, etc. 

  • Indicarea autorului și a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.

Indicarea autorului va fi posibilă numai dacă ați reușit să stabiliți identitatea acestuia. Dacă identitatea autorului nu este cunoscută, veți menționa că faceți plângerea împotriva unui autor necunoscut.

Anexați poze și dovezi.

În ceea ce privește mijloacele de probă, pregătiți fotografii cu bicicleta dumeavoastră. Dacă dețineți o poză cu seria cadrului de la bicicletă, depuneți și acea poză la dosar.   

 

În absența unor asemenea fotografii, menționați identitatea unor martori care pot să descrie bicicleta furată și să confirme că vă aparține.

Dacă în baza demersurilor pe care le-ați întreprins după ce ați constatat furtul, ați identificat persoane care v-au dat informații legate de autorul furtului sau acesta a fost suprins pe filmările unor camere de supraveghere montate în vecinătatea locului unde a avut loc furtul, menționați și identitatea și adresa martorilor sau a proprietarului camerelor de supraveghere. Dacă ați obținut o copie a filmării, puneți filmarea la dispoziția organelor de poliție.

  • Semnătura dumneavoastră;

Care sunt fazele procesului penal?

Procesul penal are două faze – urmărirea penală și judecata.

În cadrul urmăririi penale, organele abilitate ale statului vor strânge probele necesare cu privire la existența infracțiunii, la identificarea persoanelor care au săvârșit infracțiunea și la tragerea la răspundere penală a acestora. Aceste elemente conturează latura penală a cauzei. În baza probelor din faza urmărire penală se decide trimiterea în judecată, care declanșează cea de-a doua fază a procesului penal.

Dacă pentru declanșarea urmăririi penale nu este necesar să cunoașteți identitatea făptuitorului, trimiterea în judecată se va face doar cu privire la o persoană determinată, împotriva căreia există probe că ar fi săvârșit infracțiunea.

În măsura în care probele adunate în faza de urmărire penală nu conduc la stabilirea identității autorului furtului, cauza va fi clasată.

 

Cum pot fi despăgubit/ă?

Important!

Pentru a vă recupera bicicleta furată sau, dacă acest lucru nu mai este posibil, pentru a vă fi acordate despăgubiri trebuie să formulați o cerere expresă în acest sens, care poartă denumirea de cerere de constituire ca parte civilă. Aceste solicitări – de restituire a bicicletei sau de plată a despăgubirilor – reprezintă latura civilă a cauzei.

Solicitarea de constituire ca parte civilă se poate formula odată cu plângerea sau ulterior, până la momentul la care se începe administrarea probelor în fața instanței de judecată. Solicitarea poate fi scrisă sau orală, în acest din urmă caz fiind consemnată într-un proces-verbal sau o încheiere a instanței de judecată, în funcție de faza procesului penal în care este formulată.
 
În momentul în care dosarul penal ajunge în fața instanței de judecată, aceasta va hotărî atât în privința sancțiunii penale pe care înțelege să o aplice persoanei care a furat bicicleta – latura penală a cauzei, cât și asupra restituirii bicicletei sau a plății despăgubirilor pentru aceasta – latura civilă a cauzei.

Pentru ca instanța de judecată să poată să vă acorde despăgubiri în situația în care bicicleta nu mai poate fi restituită, dumneavoastră va trebui să faceți dovada valorii pe care bicicleta o avea.

Valoarea bicicletei poate fi dovedită de exemplu prin documentul de achiziție al bicicletei sau prin audierea unor martori care au fost de față când ați cumpărat bicicleta.

 Acest text reprezinta un ghid simplu si nu poate tine locul unei consultari reale oferita de un jurist profesionist. Recomandam, conditiile fiindu-va favorabile sa cautati reprezentare legala in orice demers oficial.